مغایرت کالای تحویل داده شده با محتویات سایت:

۱- در صورت وجود مغایرت بین کالای دریافتی و محتویات سایت، مشتریانِ محترم حداکثر ۴۸ ساعت فرصت دارند تا با گروهِ اطلسی‌ها برای ارسال کالا تماس گرفته تا هماهنگی‌های لازم جهت بازگرداندن کالا را انجام دهند.

۲- مشتریانِ محترم در صورت مشاهده مغایرت کالای تحویل داده شده با محتویات سایت می بایست کالا را به صورت پلمپ شده و استفاده نشده همراه با فاکتور با هماهنگی از پیش انجام شده، به گروه اطلسی‌ها بازگردانند.

۳- هزینه ارسال کالا درابتدا بر عهده مشتریان محترم می باشد و در صورتی که صحت ادعای مشتریانِ محترم توسط کارشناسان اطلسی‌ها تایید شد هزینه ارسال کالا به حساب مشتریان ِ محترم واریز می گردد.

۴- در صورتی که ادعای مشتریانِ محترم مبنی بر مغایرت کالای تحویل داده شده با محتویات سایت مورد تایید کارشناسان اطلسی‌ها قرار گیرد اقدامات لازم برای رسیدن کالای جدید و مطابق با نظر مشتریِ محترم انجام می گردد.

وجود اشکال فنی در کالا (ضمانت تعویض)

۱- در صورت وجود اشکال فنی در کالای تحویلی به مشتریانِ محترم، تیمِ اطلسی‌ها خود را موظف می‌داند تا رضایتِ کامل مشتریان محترم را فراهم کند. مشتریانِ محترم در صورت مشاهده اشکالات فنی کالا، حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از تحویل کالا فرصت دارند با گروه اطلسی‌ها تماس گرفته و هماهنگی‌های لازم جهت ارسال کالای معیوب را انجام دهند.

۲- هزینه ارسال کالا درابتدا بر عهده مشتریان محترم می باشد و در صورتی که صحت ادعای مشتریانِ محترم توسط کارشناسان اطلسی‌ها تایید شد هزینه ارسال کالا به حساب مشتریان ِ محترم واریز می گردد.

۳- تیم اطلسی‌ها خود را موظف می‌داند در صورت تایید کارشناسانش مبنی بر وجودِ اشکالات فنی؛ کالای معیوب را تعویض کرده و در اسرع وقت برای مشتریانِ محترم ارسال کند. در صورت موجود نبودن کالای جایگزین در انبار، امکان جابه جایی با محصول دیگر و یا واریز کردن وجه دریافتی به انتخاب مشتری، بر عهده گروهِ اطلسی‌ها می باشد.