جستجو

محصولات موجود در شرایط جستجو


اسپاتی فیلوم

30,000تومان

 معرفی:نام علمی اسپاتی فیلوم Spathiphyllum Wallisii از خانواده Araceae بوده و زیستگاه آن کلمبیا.....