جستجو - گیلدا

محصولات موجود در شرایط جستجو


بستر آماده کاشت کاکتوس گیلدا

4,500تومان

.....

خاک برگ گیلدا

6,000تومان

.....

خاک سبزی کاری گیلدا

7,500تومان

.....

ورمی کمپوست گیلدا

5,000تومان

معرفی:ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت.....

پرلیت گیلدا

4,000تومان

.....

پیت ماس گیلدا

10,000تومان

معرفی:پیت ماس در واقع بقایای نوعی خزه و جلبک می‌باشد که بیشتر در کشورهایی مانند استونی و لیتوانی تول.....

کوکوپیت قالبی گیلدا

13,000تومان

معرفی:نوعی بستر کشت است که با استفاده از الیاف پوست و پوشش میوه نارگیل تهیه می‌شود. کوکوپیت معمولاً .....

کوکوپیت معمولی گیلدا

5,000تومان

معرفی:نوعی بستر کشت است که با استفاده از الیاف پوست و پوشش میوه نارگیل تهیه می‌شود. کوکوپیت معمولاً .....