با هر 25 امتیاز، میتونی یک بار گردونه رو بچرخونی و شانس خودت رو امتحان کنی😍

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید