شما می‌توانید با فعالیت‌های مختلف اعم از خرید محصولات، مطالعه مقالات و صفحات محصولات، گذاشتن کامنت در مقالات و صفحات محصولات، اشتراک گذاری مطالب، دعوت از دوستان و آشنایان برای ثبت نام و خرید از سایت با ارائه کد معرف، گردونه شانس و … امتیاز کسب کنید و از امتیازات کسب شده برای دریافت جوایز یا خرید محصولات استفاده کنید.