Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/atlasiha/public_html/catalog/view/theme/pav_silkshop/template/common/parts/mainmenu.tpl on line 5

فروش ویژه

کود گیاهان مدیترانه ای Pokon (مرکبات، انجیر و زیتون)

19,500تومان
19,000تومان

طریقه‌ی مصرف:محلول را پیش از استفاده کاملاً تکان دهید. در هر مرتبه استفاده به مقدار یک درب از کود را.....

آفت کش ارگانیک Pokon (اسپری)

28,000تومان

طریقه‌ی مصرف:قبل از استفاده محصول را تکان دهید. لازم است تمامی قسمت های آفت زده گیاه به خصوص بر روی .....

اسپری براق کننده Pokon

21,000تومان

.....

هورمون ریشه زایی Pokon (پودر)

15,500تومان

.....

چمن مخصوص سایه Pokon

55,500تومان

.....

کود آنتوریوم Pokon

21,000تومان

معرفی:آنتوریوم گل ده به میزان فراوانی شکوفا خواهد شد چنانچه آن را با تقویت کننده آنتوریوم پوکون تغذی.....

کود ارکیده Pokon

21,000تومان

طریقه‌ی مصرف:محلول را پیش از استفاده کاملاً تکان دهید. در هر مرتبه استفاده به مقدار یک درب از کود را.....

کود ارکیده Pokon (پاور اسپری)

31,500تومان

طریقه‌ی مصرف:پیش از استفاده کاملاً تکان دهید.در صورت لزوم با استفاده از پارچه‌ای مرطوب برگ‌های خاکی .....

کود بن سای Pokon

21,000تومان

طریقه‌ی مصرف:محلول را پیش از استفاده کاملاً تکان دهید. در هر مرتبه استفاده به مقدار نصف درب از کود ر.....

کود ترمیم‌کننده برگ‌های سبز Pokon

21,000تومان

طریقه‌ی مصرف:قبل از استفاده آن را تکان دهید. یک بار در هفته استفاده کنید. نصف درب بطری در هر لیتر آب.....

کود عمومی Pokon (قابل استفاده برای تمامی گیاهان)

22,500تومان

طریقه‌ی مصرف:محلول را پیش از استفاده کاملاً تکان دهید. در هر مرتبه استفاده 10 میلی‌لیتر از کود را در.....

کود مخصوص انگور pokon (گرانول)

15,500تومان

.....