کود بنفشه آفریقایی Green Growth

5,000تومان

معرفی:با استفاده از این محصول تمامی مواد مغذی خالص و اکثر عناصر معدنی محلولِ مفید برای بنفشه آفریقای.....

کود بنفشه آفریقایی زعیم

12,000تومان

معرفی:بنفشه آفریقایی در طول فصل رشد نیاز به نوع خاصی از عنصر نیتروژن دارد که در این محلول این نوع از.....

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)