کود بامبو Green Growth

5,000تومان

طریقه‌ی مصرف:از در قوطی به عنوان پیمانه استفاده کنید. یک پیمانه از کود معادل با 5 میلی‌لیتر  را.....

کود بامبو رویش

7,000تومان

طریقه‌ی مصرف:یک تا دو قطره برای هر شاخه در زمان تعویض آب یا هر ماه یک‌بار استفاده کنید. در صورتی که .....

کود بامبو زعیم

12,000تومان

معرفی:تقریباً هر ماده ارگانیکی برای بامبو مطلوب است. بهترین ترکیب مورد نیاز گیاه بامبو نیتروژن بالا .....

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)